Όροι και Προϋποθέσεις

Μεταφορά εκτός συνόρων: Δεν δίνεται χρήση πράσινης κάρτας για έξοδο αυτοκινήτου της εταιρίας μας πέραν της Ελληνικής Επικράτειας.

Κρατήσεις: Όλες οι κρατήσεις γίνονται με κατηγορία και όχι συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας επιβεβαιωμένης κράτησης η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στο πελάτη αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.

Οδηγός: Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 έτη.

Άδεια οδήγησης: Απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος διπλώματος που έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του κανονικού διπλώματος

Κλήσεις – Πρόστιμα: Οι κλήσεις και τα πρόστιμα από διοικητικές παραβάσεις επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

Τρόπος πληρωμής: Η ενοικίαση προπληρώνεται κατα την παράδοση του αυτοκινήτου στον πελάτη. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δε διαθέτει πιστωτική κάρτα μπορεί να ενοικιάσει όχημα εφόσον προκαταβάλλει την προϋπολογιζόμενη αξία της ενοικίασης καθώς και χρέωση εγγύησης 300€ (για όλες τις κατηγορίες)και 700,00 ευρώ για κατηγορίες Μινι Βαν 9 θέσεων -4X4 -J2-J2D-GQ-H1-G4GM-KDGM-KD.

Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας (21:30-07:00) : Επιβάρυνση 20€ ανα παράδοση ή παραλαβή.

Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός σταθμών: Οι παραδόσεις και παραλαβές πραγματοποιούνται κατόπιν ζήτησης. Η επιβάρυνση για εντός πόλεως είναι 10€+ΦΠΑ . Για παραδόσεις παραλαβές εκτός πόλεως το κόστος είναι 25€+ΦΠΑ συν 0,50+ΦΠΑ ανά χλμ.

Επιπλέον 1 οδηγός: Παρέχεται δωρεάν

Σύστημα πλοήγησης (GPS): ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ 

Παιδικό κάθισμα: Το πρώτο κάθισμα διατίθεται δωρεάν.Η χρέωση για δεύτερο παιδικό κάθισμα ορίζεται στα 5€/ημέρα Κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας με μέγιστη χρέωση τα 28€/ενοικίαση

Αλυσίδες χιονιού: Η χρέωση για αλυσίδες χιονιού ορίζεται στα 10€/ημέρα με μέγιστη χρέωση τα 40€/ενοικίαση.

Καύσιμα: Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση παραλαβής του αυτοκινήτου με λιγότερη βενζίνη από την βενζίνη εκκίνησης ο πελάτης επιβαρύνεται τη διαφορά καυσίμου. Καμία επιστροφή δεν δίνεται αν το αυτοκίνητο επιστραφεί με περισσότερα καύσιμα απ' ότι παρελήφθη.

Ατύχημα: Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία καθώς και την αστυνομία και να προσκομίσει στην επιστροφή το δελτίο καταγραφής της αστυνομίας. Σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας του πελάτη μας, επιβαρύνεται με 15€ για έξοδα διαχείρισης φακέλου ατυχήματος.

Οδική Βοήθεια:Τα αυτοκίνητα της εταιρίας καλύπτονται 24ωρες από οδική βοήθεια. Στοιχεία επικοινωνίας θα σας δωθούν από το σταθμό.

**Για ενοικιάσεις 1-2 ημερων 200χλμ ανα ημερα με εξτρα χρεωση 0,30 λεπτα ανα χιλιομετρο,για 3 ημερες και πανω απεριοριστα!!

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:

Μικτή Ασφάλεια

Mερική απαλλαγή ευθύνης ζημιών (CDW)

Ισχύει σε όλες τις κατηγορίες.

 1. Υλικές ζημίες τρίτων (οτι ορίζεται απο τον νόμο )
 2. Σωματικές βλάβες τρίτων (οτι ορίζεται απο τον νόμο )
 3. Νομική κάλυψη.

Αν σε κάποιο ατύχημα ο ενοικιαστής του αυτοκινήτου ευθύνεται για το ατύχημα συμμετέχει για την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου της εταιρείας με το ποσόν των:

 • 750 ευρώ για αυτοκίνητα της κατηγορίας B,C,CD,GM,D,DD, + ΦΠΑ
 • 900 ευρώ για αυτοκίνητα της κατηγορίας KD,H1,GQ + ΦΠΑ

Πλήρη Ασφάλεια

(FDW) – Πλήρη Απαλλαγή Προκληθείσης Ζημιάς

Ο ενοικιαστής του αυτοκινήτου απαλλάσσεται από τη καταβολή των ποσών που προβλέπονται στην μικτή ασφάλιση.

(TP) – Κλοπής

Απαλλάσσεται ο ενοικιαστής του αυτοκινήτου πλήρως της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιάς του αυτοκινήτου σε περίπτωση κλοπής.Κύρια προϋπόθεση για τα ως άνω η μη απόδειξη αμέλειας ( αυτοκίνητο ξεκλείδωτο κλπ).

Προσωπική Ασφάλιση Οδηγού δεν προσφέρεται.

Σε όλες τις ασφάλειες δεν περιλαμβάνονται ζημίες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στους τροχούς (ελαστικά, ζάντες), θραύση κρυστάλλων, κάψιμο καθισμάτων, απώλεια των κλειδιών και για οποιαδήποτε απώλεια εξαρτήματος του αυτοκινήτου.

Η εταιρία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο κατόπιν άδειάς της, δια ασφαλιστηρίου συμβολαίου, του οποίου οι όροι, αφού αναγνώσθηκαν από τον μισθωτή, τυγχάνουν της αποδοχής του.

Οι αποσκευές και τα λοιπά αντικείμενα ιδιοκτησίας του μισθωτή, του εξουσιοδοτημένου οδηγού, και των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και η εταιρία δε φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά, κλπ αυτών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως η εταιρία έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία του μισθωτή, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε περίπτωση που ο μισθωτής θα παραβεί τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: Το αυτοκίνητο ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της εταιρίας. Ο μισθωτής δεν είναι με κανέναν τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της εταιρίας. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα, εκτός αυτών, τα οποία ρητά αναφέρονται στο συμβόλαιο.

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρο με το μισθωτή.

Ομοίως και στην περίπτωση υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου δια αντιπροσώπου, αυτός θα ευθύνεται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρο με τον αντιπροσωπευόμενο.

Το παρόν συμφωνητικό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, γραπτής ή προφορικής, μεταξύ της εταιρίας και του μισθωτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ:

Κάθε κράτηση που πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της εταιρίας έχει ισχύ μόνον όταν επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την εταιρία.

Η εταιρία κατά την επιβεβαίωση μιας κράτησης μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας ενημερώνει για όλες τις σχετικές διαδικασίες, προκειμένου η κράτηση να τεθεί σε ισχύ. Η κράτηση έχει ισχύ μόνον όταν εκπληρωθούν όλες οι διαδικασίες που τίθενται ως προϋπόθεση στο μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης.

Πιθανά αιτήματα αλλαγής μιας ήδη επιβεβαιωμένης κράτησης πρέπει να γίνονται μόνον μέσω email ή μέσω του συστήματος αλλαγής κρατήσεων της διαδικτυακής τοποθεσίας, αν αυτό είναι διαθέσιμο. Οι όποιες αλλαγές ισχύουν, μόνον εφ' όσον επιβεβαιωθούν από την εταιρία.

Ακύρωση μιας ήδη επιβεβαιωμένης κράτησης μπορεί να γίνει μόνον μέσω email ή μέσω του συστήματος αλλαγής κρατήσεων της διαδικτυακής τοποθεσίας.

Όλες οι κρατήσεις που γίνονται μέσω της διαδικτυακής μας τοποθεσίας, διέπονται από τους ίδιους όρους χρήσης, που διέπουν όλες τις κρατήσεις, όπως αυτοί ρητά αναφέρονται πιο πάνω.

Η εταιρία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι χρήστες της διαδικτυακής τοποθεσίας, αποκλειστικά και μόνον για τη διαχείριση των κρατήσεων τους και την εξυπηρέτησή τους. Η εταιρία δεν δανείζει, νοικιάζει, πωλεί αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε κάνεναν, με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Αρμόδια, για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς η οποία μπορεί να προκύψει από την ερμηνεία ή από την εφαρμογή του συμφωνητικού της εταιρίας και του μισθωτή, ορίζονται από τώρα τα Δικαστήρια της έδρας της εκμισθώτριας εταιρίας.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Autorentals σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της και μεριμνά για την διαφύλαξή τους, τηρώντας την οικεία νομοθεσία (ενδεικτικά, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, εφεξής «ΓΚΠΔ»). Παρακάτω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

H Autorentals συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, χώρα και πόλη προέλευσης, στοιχεία τιμολόγησης) τα οποία εσείς οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε οικειοθελώς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες κράτησης/επικοινωνίας, ή μέσω κάθε άλλης νόμιμης διαδικασίας. Τα δεδομένα τα οποία μας έχετε γνωστοποιήσει εκούσια χρησιμοποιούνται από εμάς προκειμένου να έχετε άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί μας και να εξυπηρετούνται και οι κρατήσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Αutorentals συλλέγει προσωπικά δεδομένα  όταν πραγματοποιείτε κράτηση ενοικίασης οχήματος και μονο. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών.

Αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Autorentals καθώς και ο συνεργάτης αυτής (ενδεικτικά, παροχέας μίσθωσης οχημάτων) στον οποίο έχει επιλεχθεί να πραγματοποιήσει την  κράτηση σας. Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων προς τη Autorentals σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της, αποκλειστικά και μόνο στο μέτρο που απαιτείται για την εξυπηρέτησή σας και την διεκπεραίωση της συναλλαγής την οποία έχετε αιτηθεί. Η Autorentals απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συνεργάτες-προμηθευτές της να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες της, το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων από συνεργάτη η Autorentals δεν φέρει καμία ευθύνη. Η Autorentals δεν θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαβιβάζει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω και εκείνων που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης η Autorentals αποστέλλει αυτόματα τα στοιχεία της κράτησης (τύπος οχήματος, διάρκεια μίσθωσης, τόπος παραλαβής και παράδοσης, extra ασφάλειες & παροχές, τίμημα κ.λπ.), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, χώρα και πόλη προέλευσης) προς το τμήμα κρατήσεων του συνεργάτη – προμηθευτή τον οποίο έχουμε επιλέξει, αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτηση της κράτησης (π.χ. δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας σε περίπτωση καθυστέρησης, αλλαγής τόπου ή ημέρας/ώρας παράδοσης – παραλαβής οχήματος). Η Αutorentals απαγορεύει ρητά στους συνεργάτες της να διαβιβάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και να χρησιμοποιούν αυτά για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους, εκτός εάν έχει ληφθεί προηγούμενη συγκατάθεσή σας, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Η Autorentals δεν θα αποστέλλει κανένα απολύτως προσωπικό σας δεδομένο σε συνεργάτη, για κρατήσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν από τον πελάτη για οποιαδήποτε αιτία.

Η Autorentals διατηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και στον νόμο. Το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας. Υπενθυμίζεται ότι διατηρείτε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας από την ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε στιγμή επιλέξετε, απλά αποστέλλοντας ένα e-mail στην info@carelko.gr από τον λογαριασμό email με τον οποίο έχετε κάνει την κρατηση σας ( αποκλειστικά για λόγους ταυτοποίησης – επιβεβαίωσης του αιτήματός σας περί διαγραφής).

Η Autorentals έχει λάβει όλα τα πρόσφορα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε ασφαλείς διακομιστές με υψηλό επίπεδο κρυπτογράφησης, παρέχοντας περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες-προμηθευτές της οι οποίοι είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

Η Autorentals χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργικότητας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως αυτή της AutoRentals να λειτουργεί απρόσκοπτα, να συλλέγει πολλαπλές επιλογές σας, να διευκολύνει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα και να συλλέγει δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου αυτής. Επισημαίνεται ότι η χρήση των Cookies είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της AutoRentals, και χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες :

 •  Αναγκαία Cookies : Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας, όπως την πραγματοποίηση κράτησης και την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα Cookies περιορίζεται η δυνατότητά σας πλοήγησης στην ιστοσελίδα, και η εκτέλεση βασικών εντολών.
 • Cookies λειτουργικότητας : Αυτά τα Cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας.
 • Cookies επιδόσεων : Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και για τη βελτίωση αυτής. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα Cookies δεν συλλέγουν προσωπικά σας δεδομένα.
 • Cookies Διαφήμισης : Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.
 • Cookies Analytics : Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να συμφωνήσετε ποιού είδους cookies μας επιτρέπετε να τοποθετήσουμε. Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των Cookies και μπορείτε είτε να αποφασίσετε μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή συνολικά,  είτε να αποκλείσετε την αποδοχή των Cookies σε ορισμένες περιπτώσεις. Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη εάν τα Cookies δεν γίνονται δεκτά.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα e-mail στο info@carelko.gr, να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 •  Το δικαίωμα διόρθωσης: Εάν οι πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωσή τους. Εάν αυτά τα δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτο με τη συγκατάθεσή σας ή για νομικούς λόγους, τότε θα πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε ώστε ο τρίτος να διορθώσει τα δεδομένα. Επίσης μπορείτε με την είσοδό σας στο σύστημα να αλλάξετε ή να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε και να τα τηρούμε, μπορείτε να μας το ζητήσετε αποστέλλοντας μας ένα e-mail στο info@carelko.gr.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η αποθήκευση των δεδομένων αλλά όχι η περαιτέρω επεξεργασία τους. Διατηρούμε μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τυχόν μελλοντικών αιτημάτων σας.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Η AutoRentals σας επιτρέπει να αποκτάτε και να επαναχρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς σας σκοπούς σε όλες τις υπηρεσίες με ασφαλή και ασφαλή τρόπο, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη χρηστικότητα των δεδομένων σας. Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας από την AutoRentals, υπό προϋποθέσεις.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης: Εάν μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας αλλά αργότερα αλλάξετε γνώμη, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και η AutoRentals θα απέχει από την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η AutoRentals οφείλει να απαντήσει στα ανωτέρω αιτήματά σας εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από τη λήψη τους. Εάν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο λόγω πολυπλοκότητας ή μεγάλου αριθμού σχετικών αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε. Τέλος, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η AutoRentals δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523 Αθήνα, 
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL
καθώς και ενώπιον της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας και Αρχής.

Η AutoRentals διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο, προκειμένου να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε όποια άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου της AutoRentals, όπως αυτή τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.