Cookie Settings

Πολιτική Απορρήτου

Η Ομμόρυθμη Εταιρεία «ΚΑΡΕΛΚΟ ΟΕ», η οποία εδρεύει στην Καβάλα, επί της οδού Ελ.Βενιζέλου αριθμός 37, τ.κ 65302, τηλ. επικοινωνίας 2510-231231, εφεξής καλούμενη και ως η «Εταιρεία», ενημερώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, τους πελάτες της (εφεξής «Πελάτες» ή «Πελάτης»), ότι η ίδια ή τρίτοι, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων :

Εταιρική επωνυμία: ΚΑΡΕΛΚΟ Ο.Ε.
Έδρα: Ελ.Βενιζέλου αριθμός 37, τ.κ 65302
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@carelko.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Οικονομόπουλος Κωνσταντίνος

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

-Δεδομένα ταυτότητας , όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, δίπλωμα οδήγησης, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου

-Δεδομένα επικοινωνίας , όπως  διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου.

-Στοιχεία πληρωμής, όπως αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, PayPal, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

-Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα χρήστη (username), IP address 

-Υπογραφή πελάτη

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, καθώς και σε κάθε εφαρμοστέο εθνικό νόμο, σας ενημερώνουμε ότι  επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για τους ακόλουθους σκοπούς: 

(i) Διαχείριση της συμβατικής σχέσης που συνίσταται στην ενοικίαση οχημάτων. 
(ii) Διαχείριση και τιμολόγηση της ενοικίασης οχημάτων. 
(iii) Διαχείριση πιθανών συμβάντων συμπεριλαμβανομένων των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης του εκάστοτε οχήματος.
(iv) Διαχείριση  των   διοικητικών και νομικών      διαδικασιών     καθώς     και          των                   επικοινωνιών που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμβατική σχέση.
(v) Να σας κρατάμε ενήμερους εγκαίρως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέσο, για όλες εκείνες τις προσφορές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, καθώς  και τις προωθήσεις τυχόν νέων υπηρεσιών  της Εταιρείας μας.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρία συλλέγει τα δεδομένα των χρηστών για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενδεικτικά για:

α) Την πραγματοποίηση κρατήσεων για την μίσθωση οχημάτων, (με ή χωρίς οδηγό),

β) Την διαχείριση του αιτήματος κράτησης του χρήστη λ.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση του ανάλογα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων τις επιλεγείσες ημερομηνίες

γ) Την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού γύρω από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρίας. Κάθε χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς Μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς θα γίνει με την προηγούμενη συναίνεσή σας. Η συναίνεση σας αυτή μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας προκειμένου να μπορέσουμε να σας παρέχουμε ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας μας, και επίσης προϊόντα και υπηρεσίες από τους συνεργάτες μας και άλλα σχετικά τρίτα μέρη. Μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου ή social media. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη για το πώς επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τα μηνύματα αυτά ή ακόμα και να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή, παρακαλώ επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας στον ιστότοπό μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε προωθητικά μηνύματα, μπορεί να χρειαστούμε μια σύντομη χρονική περίοδο για να ενημερώσουμε τα συστήματά μας και τα αρχεία μας, ώστε να ανταποκρίνονται στο αίτημά σας, κατά τη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών ή της συμβατικής σχέσης, και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα δεν χρειάζεται η διαγραφή τους. Θα διατηρηθούν επίσης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται  για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση και σε κάθε είδος δεδομένων. Μέγιστο διάστημα διατήρησης  των δεδομένων σας ορίζονται τα είκοσι έτη, σύμφωνα με την γενική παραγραφή των αξιώσεων .

ΝΟΜΙΜH ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η νομική βάση που αποτελεί την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις επεξεργασίες των ανωτέρω περιπτώσεων (i), (ii) και (iii)  που αναφέρονται στην παράγραφο δύο  (2)   ανωτέρω  βασίζεται στην εκτέλεση της  σύμβασης με             την Εταιρεία σε σχέση με τις υπηρεσίες που μας έχετε αναθέσει να εκτελέσουμε.
 
Ομοίως, η θεμιτή βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις επεξεργασίες που αναφέρεται στο τμήμα (v) ,  βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση που χορηγείτε για κάθε σκοπό κατά τη στιγμή της συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχετε με την συναίνεση που μας δίνετε για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω στην κατηγορία αυτή.

Σας υπενθυμίζουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να αποκτήσουμε άμεσα τα προσωπικά σας δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα, σε περίπτωση που εγγραφείτε ή συνδεθείτε με το προφίλ σας στο Facebook, το Twitter ή το Google. 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα μεταβιβαστούν σε τρίτους για την επεξεργασία της πληρωμής των κρατήσεων που πραγματοποιούνται (π.χ. τραπεζικές οντότητες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιούνται, πύλες πληρωμής, κλπ).

Επιπλέον, η Εταιρεία θα μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα σας σε ασφαλιστικές εταιρείες για τη διαχείριση ή την επεξεργασία τυχόν ατυχημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης.

Τα δεδομένα σας επίσης θα μπορούν επίσης να μεταβιβάζονται σε οργανισμούς και δημόσιες αρχές (αστυνομικές,  διοικητικές ,  δικαστικές) στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το καθιερώνει νομικός κανόνας δικαίου.

Παραλήπτες των δεδομένων σας μπορεί να γίνουν και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

α) να τηρούν εμπιστευτικότητα, 

β) να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια μας,

γ) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, 

δ) να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Ενδέχεται οι Εκτελούντες, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να απασχολούν έτερα πρόσωπα, οι οποίοι καλούνται Υποεκτελούντες. Στην περίπτωση αυτή, o υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να έχει δώσει εξουσιοδότηση να χειρίζονται την εν όλω ή εν μέρει επεξεργασία των Δεδομένων. Συνέπεια αυτού είναι ο υποεκτελών να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον Εκτελούντα, όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική και πάντα μέσα στο πλαίσιο των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων του , και να φέρει  εις ολόκληρον ευθύνη με τον Εκτελούντα.

Κατηγορίες αποδεκτών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

1) Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας ασφαλιστικές εταιρείες.

2) Οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία μας χρήστες των σημάτων και συστημάτων μας.

3) Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επισκευής, φανοποιείας και συντήρησης των οχημάτων μας

4) Εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας. 

5) Συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή οδικής βοήθειας στους οδηγούς που χρησιμοποιούν τα οχήματα της Εταιρείας μας.

6) Οι εταιρείες που επίσης διαχειρίζονται το παγκόσμιο σύστημα κρατήσεων αυτοκινήτων (και βρίσκονται εντός ή εκτός Ευρώπης), με τις οποίες θα μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετιζόμενες με τις δραστηριότητές μας στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες της κράτησης που καταχωρήθηκαν μέσω αυτής της εφαρμογής. 

7)    Συνεργαζόμενες εταιρείες στην μίσθωση οχημάτων.

8)     Πάροχοι νομικών υπηρεσιών (δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές) για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας μας έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, δικαστικών και διοικητικών αρχών, ανεξάρτητων αρχών και φορέων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, εάν χρειάζεται, να ζητήσετε τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Η Εταιρεία αφού εξετάσει το αίτημά σας, θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός από επιτακτικούς νόμιμους λόγους, ή την άσκηση ή την υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων.

Ομοίως, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, καθώς και να αποσύρετε τις συγκαταθέσεις που έχετε παράσχει καθ’ οιανδήποτε στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεση πριν από την απόσυρσή της.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας γραπτή ανακοίνωση που απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της  , ήτοι:   info@matharent.com Το αίτημα για την άσκηση οιουδήποτε από τα δικαιώματά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο ενός επίσημου εγγράφου που σας ταυτοποιεί (δελτίο ταυτότητας,διαβατήριο).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία δηλώνει ότι λαμβάνει κάθε αναγκαίο οργανωτικό και τεχνικό μέτρο,  για την προστασία των Δεδομένων των πελατών, με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. 
Τα εν λόγω μέτρα επικαιροποιούνται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο από την Εταιρεία.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα πολιτική διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Ελλάδας. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρίας, κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια συμφωνούνται αυτά της πόλης των Αθηνών.

Η παρούσα πολιτική έχει συνταχθεί στα ελληνικά και μεταφραστεί στα αγγλικά. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στην ερμηνεία μεταξύ ελληνικού και αγγλικού κειμένου, θα υπερισχύει το ελληνικό.

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6475600

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση και περιήγησή σας σε αυτή. Παράλληλα, χρησιμοποιούμε cookies για να λαμβάνουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο κινητό σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείται για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ COOKIES

Τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησης σας σε κάποια ιστοσελίδα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Τα cookies ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν και τη διάρκειά τους. Αναφορικά με τη διάρκειά τους, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τόσο «προσωρινά cookies», τα οποία απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, όσο και «cookies διαρκείας», που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους. Σε σχέση με το σκοπό εγκατάστασής τους, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τις κάτωθι κατηγορίες cookies:

 1. Cookies τα οποία είναι «απαραίτητα» για τη λειτουργία της (στο εξής «απαραίτητα cookies»): Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας επιτρέποντας βασικές λειτουργίες, όπως η πλοήγηση σε σελίδες και η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα μας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς τη χρήση των συγκεκριμένων cookies,
  ii. Cookies προτιμήσεων: Τα cookies προτιμήσεων επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να θυμάται πληροφορίες, που σχετίζονται με επιλογές που έχετε κάνει σε προηγούμενη επίσκεψή σας και αφορούν στον τρόπο εμφάνισης και συμπεριφοράς της, όπως η προτιμώμενη γλώσσα,
     iii. Στατιστικά cookies: Τα στατιστικά cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας αλληλεπιδρούν, συλλέγοντας και καταγράφοντας πληροφορίες με ανώνυμο τρόπο,
     iv. Cookies διαφήμισης: Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό επισκεπτών μέσω των ιστοσελίδων, με απώτερο στόχο την προβολή σε αυτούς διαφημίσεων, οι οποίες τους ενδιαφέρουν και συνεπώς είναι πολύτιμες για τους διαφημιζόμενους. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies μπορεί να συλλέγουν και να συνδυάζουν πληροφορίες που αποκτήθηκαν -κατά τις προηγούμενες επισκέψεις σας σε διάφορους διαδικτυακούς χώρους- με σκοπό να προβληθούν σε εσάς συγκεκριμένες διαφημίσεις και να αξιολογηθεί η απόδοση και η αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημίσεων.

Πριν από τη χρήση όλων των κατηγοριών cookies θα ζητάμε πάντοτε τη συγκατάθεσή σας, εξαιρουμένων των απαραίτητων cookies, για τα οποία η προηγούμενη συγκατάθεσή σας δεν απαιτείται.

Η  ιστοσελίδα μας eπίσης χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA), μία διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης που προσφέρεται από την Google, η οποία χρησιμοποιεί cookies για να αναλύει τη χρήση της ιστοσελίδας μας από τους χρήστες. Χρησιμοποιούμε τα cookies αυτά:

 • για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας,
 • για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας,
 • για να πάρουμε πληροφορίες για το πόσες φορές επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας καθώς και για τη διάρκεια της περιήγησής τους σε αυτή,
 • και για να δούμε τη διαδρομή τους μέσα στην ιστοσελίδα μας.

Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Η GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς προγραμματιστών της Google . Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js του GA.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ COOKIES

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies του διαδικτυακού μας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα cookie ή μια κατηγορία cookies, δεν διαγράφεται το cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ COOKIES

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος